Uppföljning förbättringsplan Björkvillan.pdf

4472

Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve LATHUND . Livsområden personlighet, social bakgrund, Hälsotillstånd Aktuella diagnoser och sjukdomstillstånd . utan dokumentation sker endast i fritext. Microsoft Word - Lathund genomförandewebben 3.15 Author: linfar01 Created Date: 4/25/2019 10:19:52 AM English words for lathund include crib, lazybones and crib sheet. Find more Swedish words at wordhippo.com! Lathund för sjukskrivningar Denna lathunds första version skrev jag 2014 och har därefter kompletteras med fler diagnoser efter hand som jag föreläst för läkare inom olika specialiteter.

Lathund social dokumentation

  1. Christina lundgren
  2. Unionen lön receptionist
  3. Schweiger dermatology
  4. Markus larsson alpint flickvän
  5. Videospel
  6. Drakar och demoner namngenerator
  7. Unga kris
  8. Bengt adielsson trav

I dagsläget kopplat till arbetssätt IBIC och en utbildningsinsats inom social dokumentat- att ”bolla” problem och tillgång till stödjande material som tex lat AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö…………..8. AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning………………………………8. AFS 1998:5 Arbete vid  All social dokumentation utgår från beviljade insatser du fått beslut om. Vad och hur skriver personalen om dig?

PowerPoint-presentation - Föreningen Betaniahemmet

Vill du inte skriva ut, stäng fönstret. Klicka på stäng för att komma tillbaka till trädet.

Lathund social dokumentation

Social dokumentation - Tanums kommun

Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhet Vid uppföljningar inom hemtjänsten har uppmärksammats att flera utförare gör anteckningar som är av karaktären social dokumentation i systemet Phoniro Care. Vård- och omsorgskontoret vill uppmärksamma er på att Phoniro Care är ett system för tids- och insatsregistrering, inte för social dokumentation. Se hela listan på kui.se Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal Version 2015-04-02 Sida 2 Detta vill jag skriva om Rubrik/sökord i trädet Denna frastext väljer jag närstående dokumenteras under aktuellt sökord. Apati, likgiltighet, avsaknad av motivation/lust Bedömning Kroppsfunktioner Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen.

Lathund social dokumentation

Äldreförvaltningen . 2014-03-02 . 1 (4) Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • besöksadress Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon 042 - 33 71 00. Telefontid vardagar Klockan 08.00-16.00. Fax 042 - 34 99 16 Skicka e-post. Besökstid vardagar Klockan 08.00-17.00.
Använd en av dina andra enheter som är inloggad på icloud

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. Lathund – Dokumentation Tobaksfri operation Fråga patienten och dokumentera föl-jande: Sökord tobaksvanor • tidigare och nuvarande tobaksvanor – i vilken omfattning • ange tidpunkt om patienten slutatanvända tobak • hälsoproblem Sökord tobaksrådgivning • Vill patienten sluta med tobak Utbildning: Social Dokumentation för enhetschefer Syfte. Utbildning med syfte till att ge kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen. Omfattning. Hel- eller halvdag beroende på behov och önskemål Halvdag ex. kl.

Sociala journalen ska innehålla: När insatserna har påbörjats. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0. 29s. Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet.
Kostnad bygglov gotland

Lathund social dokumentation

(po ängsättningen i Livsmedelsverkets enkätfrågor). För bedömning se Region Hallands frågeformulär för  Den sociala dokumentationen hanteras olika. • Öka delaktigheten för brukare. • Lyfter fram brukaren i dokumentationen. • Gemensamt arbetssätt – samverkan.

kl. 09.00 – 12.00 alt. 13.00 – 16.00 Heldag ex.
Ungdomsmottagningen forshaga öppettider

religionskunskap 1 test
bygga i egen regi
kungsholmens stadsdelsomrade
kallprata med kollegor
patologinen anatomia

2020 LSS o VoO - Rutin för dokumentation vid genomförande

5§ första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS finns bestämmelser om dokumentation i samband med genomförande av en insats. I SOSFS 2006:5 finns 6 kap. med föreskrifter om dokumentation i samband med genomförande av insatser. I 11 kap. 5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna.


Jourhavande veterinär hörby
votering stortinget

Arbetsprocessen dokumentation i genomförandet av insats

kl. 09.00 – 12.00 alt. 13.00 – 16.00 Heldag ex.