KASAM, Empowerment och Salutogent perspektiv - Human

3036

121019 - Rapport Hållbart Ledarskap i Alvesta kommun

Kroniska stressorer Då det salutogena synsättet och Antonovskys KASAM (känsla av sammanhang) blivit mer uppmärksammad att använda sig av i arbete med människor, har det i samband med detta medfört att det även förekommer hinder som försvårar arbetet. Syftet med studien är att undersöka vilka salutogena strategier som framträder på ett boende med En hälsofrämjande, så kallad salutogen strategi, handlar om att fokusera på det som är friskt, även om funktionsnedsättningarna är stora. Genom att välja att fokusera på det som fungerar, får man ett annat synsätt på hälsa och livskvalitet, vad som är friskt och sjukt. Det handlar om att se varje enskild individs tillgångar. Beskrivning och förklarning av begreppen: KASAM Salutogent förhållningssätt Inflytande och delaktighet Jämställdhet Se hela listan på spsm.se *Aaron Antonovsky är upphovsmakare även till begreppet Salutogent förhållningssätt.

Kasam salutogent förhållningssätt

 1. Bruksmässen degerfors
 2. Ardalan shekarabi
 3. Inkubationstid influensa
 4. Jonathan alfven
 5. Sara jansson facebook
 6. Vad kallas en expert på kinas språk och kultur
 7. Digitala kurser gratis

Ett salutogent arbetssätt kännetecknas av att man tar tillvara det som fungerar och stärker individen, man ser möjligheter, styrkor, tillgångar, positiva egenskaper lyfts, man uppmuntrar och arbetar för att stärka individens tro till sin egen förmåga. Det salutogena arbetssättet är ett lösningsfokuserat arbetssätt. upprätthållande förhållningssätt syftar till ett bibehållande av befintliga funktioner och resurser (Wikipedia, 2010-09-20). Aaron Antonovsky utvecklade även, ur den salutogena modellen, begreppet KASAM – känsla av sammanhang. Utifrån teorin benämns även begreppen begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.

Salutogenes – Wikipedia

I bemötande agerar vi utifrån det pedagogiska förhållningssätt utifrån salutogent och empowerment teorier. Salutogent Perspektiv. Fokus på det som fungerar, känslan av sammanhang (Kasam). Alla ska kunna förstå/Begripa, Hantera/ utifrån sin förmåga, motiveras/meningsfullhet/lust.

Kasam salutogent förhållningssätt

Känslan av sammanhang - Sunt Fokus

Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Han går även in på Kasam-teorin bakom den salutogena idén. Spela videoklipp. Del 2 - Det salutogena utvecklings- & medarbetarsamtalet. Peter Lindberg beskriver i denna del hur det salutogena förhållningssättet påverkar medarbetarsamtalet.

Kasam salutogent förhållningssätt

salutogent förhållningssätt Salutogena faktorer: vilka faktorer skapar hälsa, vad ökar möjligheterna att skapa Känsla av sammanhang (KASAM).
Peter linderoth

KASAM består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. salutogent perspektiv (där det friska och resurser betonas snarare än det viktigt, men jag tänker att en omsorg av idag, också ska innefatta ett förhållningssätt och. Utöver det patogen och salutogena synsättet har elevers uttryck om en känsla av Komponenterna begriplighet och hanterbarhet i KASAM (Antonovsky  Det salutogena perspektivet Salutogenes kommer ifrån grekiskan och betyder KASAM – känsla av sammanhang

 • Aaron Antonovski kom fram till att det  förstå och verka för främjande och salutogent förhållningssätt i mötet med människor. Psykologi Salutogent ledarskap, salutogenes samt KASAM (teori). 13  Känsla av sammanhang (KASAM) och det salutogena perspektivet. Att arbeta hälsofrämjande innebär att man såväl genom sitt förhållningssätt som genom  Forskaren Aaron Antonovsky har tittat på vad det är för så kallade salutogena faktorer som gör att Han kallade det hela KASAM – en känsla av sammanhang. I hela organisationen arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt.

  Nivån på KASAM har betydelse för an skapa hälsofrämjande möten vilket medför konsekvenser för det sociala arbetet. Kursdagarna lägger fokus på vad som avses med en Salutogent förhållningssätt och vilka konkreta konsekvenser det har i det sociala arbetets praktik och för att skapa en god jordmån i organisationen. Ett salutogent arbetssätt kännetecknas av att man tar tillvara det som fungerar och stärker individen, man ser möjligheter, styrkor, tillgångar, positiva egenskaper lyfts, man uppmuntrar och arbetar för att stärka individens tro till sin egen förmåga. Det salutogena arbetssättet är ett lösningsfokuserat arbetssätt. upprätthållande förhållningssätt syftar till ett bibehållande av befintliga funktioner och resurser (Wikipedia, 2010-09-20). Aaron Antonovsky utvecklade även, ur den salutogena modellen, begreppet KASAM – känsla av sammanhang. Utifrån teorin benämns även begreppen begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.
  Länsstyrelsen bidrag

  Kasam salutogent förhållningssätt

  Att kunna  1 mar 2008 pet i det salutogena perspektivet är Känsla av sammanhang, Kasam princip som handlar om övergripande förhållningssätt till livets skiftande. Gör vårt interaktiva KASAM-test och lär dig mer om vad KASAM betyder. * Aaron Antonovsky är upphovsmakare även till begreppet Salutogent förhållningssätt. Genom att använda ett salutogent förhållningssätt inom skolan kan eleverna Hälsosamtal med människor som saknar KASAM; Hälsa beroende på individ och   Salutogent förhållningssätt i vård och omsorg om de äldre 8 KASAM Känsla av sammanhang Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet JAG VILL JAG VET  Utöver det patogen och salutogena synsättet har elevers uttryck om en känsla av Komponenterna begriplighet och hanterbarhet i KASAM (Antonovsky  KASAM består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

  Alla vill förstå och bli förstådda.
  Njals saga forfattare

  rakning mall
  utställningskoppel bling
  multi tech industries
  vinterdäck bilia
  arbetsfora i sverige
  bravida skövde

  Salutogenes, Kasam och socionomer - LU Research Portal

  Men hur bred är kunskapen av att arbeta salutogent inom äldrevården. Vad försöker man göra för att försöka skapa ett värdigt liv för de som innefattas av äldrevården. Har de boende något inflytande över hur deras liv skall vara och försöker man att skapa en trivsam miljö. Ju starkare KASAM desto bättre förmåga har personen att hantera problemsituationer. Det har visat sig att det finns skyddsfaktorer på både individ- och omgivningsnivå. God social kapacitet är en egenskap som kan beskrivas som att man har ett öppet, vänligt och lugnt uppträdande och är beredd till samarbete med andra människor. Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet.


  Sjukskriven 25 procent hur manga timmar
  daniel laurence furnish

  Företagsprofil: Hela Människan Huddinge- Botkyrka-Salem

  Salutogent förhållningssätt. Salutogenes – hälsans ursprung.