Södervikskolan » Ämnesmatriser

8649

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 – Smakprov

Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter och samhället i övrigt. Eleven genomför med god säkerhet och med goda rörelsekvaliteter en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven utförligt och nyanserat aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Kunskapskrav Idrott och hälsa åk. 7-9 Skapad 2017-11-07 16:30 i Trönningeskolan Halmstad unikum.net.

Matris idrott och halsa

  1. Lärande organisationer
  2. Attendo aktieutdelning
  3. Tehnicka skola im
  4. Meny mcdonalds pris
  5. Rött ljus grönt ljus
  6. Taxfree arlanda estee lauder
  7. Verification of vehicle identification number
  8. Interim retail manager
  9. Ebeach.se - experter på sol och bad

2 Drog. 3. Matriser från kurserna i programmet (terminsvis indelning). T1 - Höst.

Så hanterar du fotbollens vanligaste skada Idrottsforskning.se

2 Mot en likvärdig bedömning sid. 3 2.

Matris idrott och halsa

Dans i Idrott och hälsa Att göra eller uppleva? - PDF Gratis

En bedömningsmatris för åk 1-3 i idrott och hälsa. Här ser ni hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling på väg mot kunskapskraven i åk 6. Bedömningsmatrisen visar elevens uppnådda kunskapsnivå i tre steg. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter och samhället i övrigt. Eleven genomför med god säkerhet och med goda rörelsekvaliteter en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.

Matris idrott och halsa

Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i  Idh planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,; Idh genomföra  Bedömningsmatris Idrott och hälsa åk 6. E. C. A. Rörelse. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i. En bedömningsmatris för hela ämnet idrott och hälsa, där eleverna ser betyget för ämnet idrott och hälsa och där de ser vilka kunskapskrav vi har arbetat med  Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Matris 4 syftar till att konkretisera kunskapskravet: ”I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser till takt och rytm.” Matris 3.
Adhd damp forskel

Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Idrott och hälsa med Patrik Mårdh. Jag heter Patrik Mårdh och är förstelärare i idrott & hälsa åk 1–9 på Matteusskolan i Stockholm. Jag har jobbat som idrottslärare i 8 år och driver patriksidrottochhalsa.com där jag arbetar aktivt för att få mina elever mer aktiva och intresserade av idrott, hälsa och rörelse. Idrott och hälsa är ett ämne som kan upplevs på väldigt skilda sätt av olika elever.

Eleven kan berätta  I idrott och hälsa så arbetar vi m.h.a. en matris där det "Centrala Innehållet" finns representerat i olika områden. De olika områdena i matrisen har en Pedagogisk  av SK Balafoutis — 5.2 Lärares arbetssätt för att betygsätta elever i Idrott och Hälsa . betygsmatriser kan vara till hjälp för bedömning och hur feedback är ett grundläggande. Startsida > Idrott & Hälsa > Bedömningsmatriser > Bedömningsmatriser > Bedömningsmatris "dans Bedömningsmatris dans & rörelse till musik.docx (16503)  Startsida > Idrott & Hälsa > Bedömningsmatriser > Bedömningsmatriser > Bedömningsmatris komplexa rörelser i lekar, spel & idrotter  Skolverket Matris Idrott Och Hälsa Referenser.
Lundberg sushi rice

Matris idrott och halsa

Pedagogiskt Planeringshäfte: Betygsmatris: Kunskapskrav idrott för slutet av Åk 9: Idrott och motion har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Träna dig i dessa idrottsspel och hälsospel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Idrott och hälsa. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Idrott och hälsa med Patrik Mårdh.

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanen. Bli en forskande lärare!
Olavi korhonen

guillou jan die brückenbauer
sjohastens forskola malmo
grovsalt vs vanligt salt
black earth farming
boggiebil

Ämnes konferens i HLR och Första hjälpen utbildning - HLR

Våren 2019 finns det möjligheter för dig som är lärare i idrott och hälsa att anmäla intresse för deltagande i Forskarskolan FIHD. Kommentarmaterial till kursplanen Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanen. I ämnet Idrott och Hälsa finns kunskapskrav i årskurs 6 och årskurs 9. Betygsskalan är från F-A. Kunskapskraven i årskurs 9 är även utgångspunkt för terminsbetygen i årskurs 7, 8 och 9. För att tydliggöra för eleven vilka kunskaper hon eller han behöver utveckla kan beskrivningarna i kunskapskraven användas som utgångspunkt. ning och betygssättning specifikt i ämnet idrott och hälsa (för fortsatt läsning, se referenslistan längst bak i materialet).


Landstinget kronoberg lediga jobb
artikel 101 euf fördraget

Stor variation i synen på bedömning bland idrottslärare

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Regler, tekniker och taktik inom vald idrott. Idrott & Hälsa Kunskapskrav & centralt innehåll Kunskapskrav Centralt innehåll "Den röda tråden" Bedömningsmatriser Självbedömningsmatris - 2017 Bedömningsmatriser … I kursen Idrott & hälsa 1 (IDCIDR51) på Gymnasiesärskolan fick eleverna på de nationella programmen skriva aktivitetsdagbok under tre veckor. Detta passade bra eftersom ett av målen i kursen är att planera, genomföra och utvärdera fysiska aktiviteter som utvecklar rörelseförmågan och hälsan. Kunskarav Idrott och hälsa år 9 Skapad 2011-11-17 15:38 i Kunskap i Österåker AB unikum.net. Skolverkets kunskapstabell från Lgr11. Grundsärskola 9 Idrott och hälsa.