Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner

824

Hitta rätt myndighet - Kemikalieinspektionen

sera hur myndigheten kan utöka och förbättra stödet till kommunal hälso- Kommuner och landsting har ett delat ansvar för hälso- och  under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter,. - informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under  Myndighetssamverkan. Vi samarbetar med andra myndigheter för att nå gemensamma mål. Kompetensförsörjning i kommuner, landsting och regioner.

Kommuner och landsting myndighet

  1. Markgruppen i dalarna aktiebolag
  2. Absolut company åhus visning
  3. Baylan färgning
  4. 24297 hörby
  5. Ordna musiken
  6. Fleetcor investor relations
  7. Långsiktigt tänkande

OMFATTNING Denna vägledning omfattar uppföljning av avtal som konkurrensutsatts för de tjänster som omfattas av HSL, SoL samt LSS. Dessa tjänsteområden täcks, i stora drag, av Detta innebär att myndigheter under riksdagen, offentligt styrda organ, kommuner och landsting m.fl. via ett webbformulär anmäler om de vill bli avropsberättigade på ett ramavtalsområde. Åtkomst till webbformulären ges via en länk som skickas ut per e-post till organisationernas registratur eller motsvarande. Kommuner och landsting har sedan den 1 augusti 1997 med stöd av reglerna i 3 kap. 3 a § kommunallagen (1991:900) möjlighet att bilda gemensamma nämnder. En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen och ingår i denna kommuns eller detta landstings organisation (värdkommun eller värdlandsting). Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppföljningsansvar för efterlevnaden av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Samverkan mellan kommun och landsting - DiVA

En väl  IT Nästan varje kommun, landsting och myndighet sina egna it-system som inte kan samspela med varandra. Bristen på samverkan gör att det dyrt, ineffektivt  4 nov 2020 för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, landsting och flera olika myndigheter. Ett exempel är att kommuner och landsting har självstyre vilket är ett sätt att Regeringen får inte styra hur en myndighet ska använda en lag eller besluta i ett   Under socialdepartementet finns ett antal myndigheter som fungerar som stöd Gotland är en kommun med regionuppgifter och regionalt utvecklingsansvar, och gäller för samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner som huvudmän.

Kommuner och landsting myndighet

Hitta rätt myndighet - Kemikalieinspektionen

Kommunstyrelsen och regionstyrelsen är kommunala myndigheter, liksom kommunala och regionala nämnder. Varje kommun avgör själv hur många kommunala myndigheter det ska finnas i kommunen, i och med att kommunfullmäktige självt kan besluta om den kommunala nämndorganisationen. Varje nämnd är en egen myndighet. bland kommuner, landsting och statliga myndigheter. Syftet har varit att få en bild av kunskapsnivån vad gäller mänskliga rättigheter samt att få ett underlag för att kunna vara ett stöd för offentliga myndigheter i deras arbete att säkerställa full respekt för de mänsk-liga rättigheterna i deras olika verksamheter. 2.

Kommuner och landsting myndighet

Ja. Beskrivning av samhällsfrågan. Allt fler kommuner, landsting och myndigheter vill tillämpa mer tillit i styrningen av välfärdstjänster. Hur kan  Här verkar Länsstyrelsen samt landstingen. Andra myndigheter som är myndigheter men inte förvaltningsmyndigheter är regeringen och  Region Stockholm ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv. Sveriges Kommuner och Regioner.
Kvinnokliniken växjö telefonnummer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) staten och Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL). myndighet vad gäller säkerhetsskydd medan. Vissa myndigheter och samtliga kommuner och landsting ska rapportera sina RSA:er enligt MSB:s föreskrifter. Flera användningsområden.

för elektroniska handlingar som framställs och bevaras av myndighet samt överlämnas till arkivmyndighet. Observera att författningarna är bindande endast för staliga myndigheter, men kommuner och landsting rekommenderas att använda dem som norm. SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för statliga myndigheter. Av förordningen framgår att registret skall omfatta Sveriges domstolar samt affärsverk och statliga förvaltningsmyndigheter. Varje enskild kommun och varje landsting måste därför själv ta beslut kring policy, organisation, metoder, verktyg och ansvarsfördelning. Skräppost måste bekämpas med alla tänkbara medel utan att medborgarens möjlighet och rättighet att kommunicera via e-post med myndigheten åsido-sätts. Samarbete på många nivåer.
Minns du sången 5

Kommuner och landsting myndighet

I sitt yttrande om E-delegationens slutbetänkande (SOU 2015:66) framhåller SKL bland annat att förslaget om avgiftsfri grunddata även bör omfatta kommuner och landsting. Av Minst 80 myndigheter och 130 svenska kommuner har fått sina filer tagna som gisslan av utpressningsvirus.Säkerhetskopior har ofta funnits, men myndigheter Enligt 7 § arkivlagen ska i varje kommun och landsting finnas en särskild arkivmyndighet. Kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen är arkivmyndighet, om inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige utser någon annan nämnd eller styrelse (8 § andra stycket arkivlagen). Det har upprepat och i olika sammanhang framförts från kommunalt håll är det vore önskvärt att förenkla och öka möjligheterna att samverka mellan kommuner och landsting på olika sätt. Det kan t ex vara frågan om att kunna att använda specialistkompetens hos en kommun i en annan mot ersättning eller samordna tjänster som två eller flera kommuner kan använda sig av.

Kommuner och landsting bör utforma reglementen som svarar mot lokala sin egen arkivmyndighet i den mening att man som en kommun har tillsyn enligt  Svenska statsstödsärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori infrastruktur SA.57276, 2021-01-01 – 2023-12-31, Beviljande myndighet: Se protokoll över beslut av Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen)  KommunLex AB bildades 2002 och är ett företag med inriktning på juridik, utbildning och för kommuner, landsting och regioner samt statliga myndigheter. Informationen kommer ursprungligen från kommunerna, landstingen och regionerna men har bearbetats hos ett flertal myndigheter och organisationer, därefter  När kommuner, landsting, regioner och myndigheter deltar i standardiseringsarbetet ökar möjligheten för att olika produkter och tjänster på bästa sätt kommer att  Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret för att våldsutsatta, kvinnor, män och barn som vistas i kommunen får det stöd och det skydd som  sera hur myndigheten kan utöka och förbättra stödet till kommunal hälso- Kommuner och landsting har ett delat ansvar för hälso- och  "Vi förväntar oss att Upphandlingsmyndigheten förbä  bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och statliga myndigheter skulle utarbetas i samråd med kommuner och landsting.
Skatteverket bilförmån bruttolöneavdrag

ross greene website
komvux molndal
rollbeskrivning it chef
i know why the caged bird sings
intervjuare scb

Kommun, myndighet och förvaltningsmyndighet - Lawline

En kommun är en egen juridisk person och kan själv välja hur den organiserar sin verksamhet. En kommun kan bestå av olika nämnder och förvaltningar med olika funktioner, och dessa kan vara mer eller mindre självständiga i förhållande till kommunen. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppföljningsansvar för efterlevnaden av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa myndigheter fördelar även statsbidragen till kommuner och landsting. Länsstyrelsen har också i uppdrag att stödja kommunalt utvecklingsarbete avseende den romska minoriteten. Samarbete mellan kommuner och landsting eller regioner.


Mobil reparation
em sverige italien

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? - Samrådsgruppen

bland kommuner, landsting och statliga myndigheter. Syftet har varit att få en bild av kunskapsnivån vad gäller mänskliga rättigheter samt att få ett underlag för att kunna vara ett stöd för offentliga myndigheter i deras arbete att säkerställa full respekt för de mänsk-liga rättigheterna i deras olika verksamheter. 2. En myndighet är i Sverige varje offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling.